Zwyrodnienia kręgosłupa

Dyskopatia

 

 

 

 

Dyskopatia – Dehydratacja (odwodnienie) dysków międzykręgowych. Poprzez zmniejszenie przestrzeni międzykręgowej może dojść do strukturalnego ucisku na korzenie nerwowe i zapoczątkowanie takich dolegliwości jak -rwa kulszowa, rwa ramienna, drętwienie
i mrowienie kończyn, niedowład, zaburzenia pracy narządów wewnętrznych zaopatrzanych przez dany korzeń nerwowy. Objawy te mogą pozorować choroby organiczne. Dyski przez to że stają się odwodnione, nie zapewniają potrzebnej amortyzacji wstrząsów i nie spełniają rzetelnie swoich funkcji ślizgowych. Każdy oddech naszego ciała jest w stanie dożywić krążek międzykręgowy pod warunkiem że jest skierowany do tyłu i że stosunek klatki piersiowej do miednicy jest taki jak powinien(klatka piersiowa nad miednicą). Jeśli chodzi o kręgi piersiowe od 2 do 9, gdy stawy żebrowe mają właściwą ruchomość, każdy oddech rozpycha powierzchnię pomiędzy trzonami zapewniając dodatkowe nawodnienie dysków.

Kręgozmyk

 

 

 

 

Kręgozmyk powstaje w wyniku niedożywienia (osłabienia) mięśni przykręgosłupowych, krąg zsuwa się z kręgu poniżej w kierunku przednim lub tylnym. Powoduje to ucisk na rdzeń kręgowy któremu towarzyszą objawy neurologiczne – niedowłady, drętwienia, nietrzymanie moczu itp. Kręgozmyk posiada dwie odmiany – kręgozmyku rzekomego i kręgozmyku właściwego.
Kręgozmyk rzekomy to niewielkie ześlizgnięcie się kręgu. Kręgozmyk właściwy to ześlizgnięcie się kręgu wraz z pęknięciem oddzielającym wyrostek kolczysty.

Przepuklina kręgosłupa

 

 

 

 

 

Przepuklina kręgosłupa – potocznie zwana “wypadnięciem dysku” powstaje w wyniku długotrwałego niedożywienia (osłabienia) mięśni, znajdujących się w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie senso-motorycznym co do odcinka w którym ten system zabezpieczający się uaktywnia. Mówiąc “system zabezpieczający” mamy na myśli mechanizm ucisku na korzeń nerwowy lub rdzeń, uniemożliwiający nam objawami bólowymi wykonywanie dynamicznych ruchów i dźwiganie ciężkich przedmiotów. Ok 60% populacji posiada przepukliny, nie każdy posiada przepuklinę aktywną, dlatego nie każdy jest tego świadom. Użyję tu śmiałego porównania długiej wędki i ciężkiego przedmiotu zawieszonego na jej końcu, tą wędką jest nasz kręgosłup, mniej więcej po środku wędki można zauważyć że wygina się ona znacznie i wygląda jakby miała zaraz się złamać, nasz kręgosłup aby być równie elastycznym co wędka posiada plastyczną substancję wewnątrz dysków – jądro miażdżyste, które aby zabezpieczyć rdzeń kręgowy przed “złamaniem” wypływa i zabezpiecza dany obszar.